Кафедра екології. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями. Спеціальність 101 «Екологія»

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями проходив на базі Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (КрНУ) під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО за підтримки Міністерства освіти і науки України, співорганізаторами конкурсу є потужні іноземні заклади вищої освіти – Абертейський університет (Шотландія), університет Матея Бела (Словаччина), університет Едуконс (Сербія), Інститут нових технологій та бізнесу (Чехія), Люблінська політехніка. Конкурсні роботи за спеціальністю 101 «Екологія» були представлені за 4 напрямами: еколого-біологічні проблеми, екологічна безпека, економіка природокористування, альтернативні джерела енергії.

Роботи здобувачів кафедри Екології ХНАДУ увійшли до складу 25 робіт, які було представлено на підсумковій конференції ІІ туру конкурсу  07.06.2024 року 

Здобувачі Сасіна Владислава і Павлов Олександр представили роботу «ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ АВТОПОКРИШОК У ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА» (науковий керівник доцент Позднякова О.І.) за напрямом «Альтернативні джерела енергії» та отримали диплом І ступеня.

Здобувачі Бессмертна Діана та Шипа Тетяна представили роботу «ФІТОІНДИКАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АЕРОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ» (науковий керівник професор Внукова Н.В.) за напрямом «Екологічна безпека» та отримали диплом ІІ ступеня.

Здобувачі Мироненко Руслан та Галицька Ліана представили роботу «РОЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВІДНОВЛЕННІ ТА СТАЛОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» (науковий керівник доцент Калюжна Ю.С.) за напрямом «Економіка природокористування» та отримали диплом ІІ ступеня.

 

Вітаємо переможн конкурсу та наукових керівників!