Кафедра екології. Засідання секції в складі 88-ої Міжнародної науково-технічної та науково-методичної конференції університету

16 травня 2024 року кафедра екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету провела засідання секції в складі 88-ої науково-технічної та науково-методичної конференції університету, на якій обговорювались питання методичного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів навчання. Це питання набуває особливого значення в умовах сьогодення для забезпечення підготовки фахівців в галузі екологічної безпеки, яка буде мати велике значення на етапі поствоєнного відновлення країни.

В роботі секції кафедри прийняли участь науковці Науково-дослідної установи «Український науководослідний інститут екологічних проблем», Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного Національної академії наук України, викладачі Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" , Одеського державного екологічного університету, кафедри екології ХНАДУ. У роботі засідання секції взяли участь 24 учасника, в тому числі 9 здобувачів третього рівня вищої освіти.

Щиро дякуємо всім учасникам та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!