ХНАДУ та ООН. #Act4SDG Тиждень глобальної мобілізації 2023

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ  

Завдяки зусиллям  молодих вчених кафедри екології , які співпрацюють з  кафедрою ЮНЕСКО «Екологічно  чисті технології» 409 к.т.н.,доц. Калюжної Юлії здобувачки третього освітнього рівня (доктор phD) Саркісян Катерини,   здобувача 2 рівня ( магістратура)  Слобожанюка Владислава  під керівництвом  та за  наполегливої роботи координатора проекту CLIMAN  від університету, члена Національної Комісії України в справах ЮНЕСКО проф., д.т.н.   Наталії  Внукової  спільно з    членами  проектної команди к.т.н. доц. Ганною Желновач, к.т.н. доц. Мариною  Барун,  к.т.н. доц.  Оленою Лежневою, к.б.н. доц. Наталією Прокопенко,  Харківський національний автомобільно-дорожній університет включений до програми участі у Глобальному тижні в #Act4SDGs ЮНЕСКО. Університет отримав унікальну сторінку профілю.

Таким чином спільнота ХНАДУ приєдналась  до  мільйонів людей по всьому світу, які вживають заходів щодо Цілей Стійкого Розвитку, щоб показати, що вони можуть зробити для загальної мети.

Кожен вересень ООН проводить тиждень по досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР) і ключові партнери мобілізують мільйони людей у всьому світі для вжиття заходів щодо їхнього досягнення. Історія ЦСР — це те, чого хочуть усі: мирніші, справедливіші та стійкіші суспільства. Глобальний тиждень мобілізації #Act4SDG 2023 пройде з 15 по 25 вересня, коли світові лідери зберуться на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй на Саміт ООН з ЦСР. Щоб позначити середину шляху досягнення Порядку денного у сфері сталого розвитку, Тиждень буде присвячений клімату, миру та справедливості, стійким продовольчим системам, гендерній рівності та інклюзивності.

Всі дії в області ЦУР фіксуються і візуалізуються на ГЛОБАЛЬНІЙ КАРТІ ДІЙ В ОБЛАСТІ ЦСР, яку можна відфільтрувати країнами, регіонами, організаціями, ХНАДУ тепер також має локацію на цій карті, яку бачить весь світ.

KhNAHU and the UN. #Act4SDG Global Mobilization Week 2023

Внешняя ссылка открывается в новом окнеhttps://act4sdgs.org/global-map      

Thanks to the efforts of young scientists of the Department of Ecology, who cooperate with the UNESCO Department "Ecologically Clean Technologies", ( Ph.D., As.  Prof.  Kalyuzhnaya Yuliya third educational level (doctor PhD) Kateryna Sarkisian, second level (master's degree) Slobozhanyuk Vladyslav)   under the guidance and hard work of СLIMAN project coordinator from the university, member of the National Commission of Ukraine for UNESCO full prof., D.E.Sc. Nataliia Vnukova together with members of the project team Ph.D. As.  Prof. Ganna Zhelnovach, Ph.D. As.  Prof. Maria Barun, Ph.D. As.  Prof. Olena Lezhneva, Ph.D. As.  Prof. Nataliia Prokopenko, Kharkiv National Automobile and Highway University is included in the program of participation in the Global Week in UNESCO's #Act4SDGs. The university received a unique profile page.

In this way, the KhNAHU community has joined millions of people around the world who are taking action on the Sustainable Development Goals to show what they can do for a common goal.

Every September, the UN holds a week to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and key partners mobilize millions of people around the world to take action to achieve them. The story of the SSR is what everyone wants: more peaceful, just and sustainable societies. The #Act4SDG 2023 Global Week of Mobilization will take place from September 15 to 25, when world leaders will gather at the United Nations General Assembly for the UN SDG Summit. To mark the midpoint of the Agenda for Sustainable Development, the Week will focus on climate, peace and justice, sustainable food systems, gender equality and inclusion.

All actions in the field of the SDGs are recorded and visualized on the GLOBAL MAP OF ACTIONS IN THE FIELD OF THE SDGs, which can be filtered by countries, regions, organizations, and KhNAHU now has a location on this map that the whole world can see.

@SDGAction #FlipTheScript

 #Act4SDGs

 #eco_unesco_khnahu

#CLIMAN