Літня школа за міжнародним проектом CLIMAN

З 13 по 27 серпня 2023 року на базі НУ «Львіська політехніка» проходив один з ключових, з огляду на формування викладацьких компетенцій викладачів та практичних кліматоорієнтованих навичок здобувачів,  захід за міжнародним Erasmus+ проєктом "Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату (Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention)"/ CLIMAN 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP Літня школа «Технологічні та економічні аспекти стратегії адаптації до зміни клімату».

У заході приймали участь викладачі за здобувачі університетів-партнерів проєкту з Університету Міколаса Ромеріса (Литва), HTW Berlin – Університет прикладних наук (Німеччина), Університету Туріба (Латвія), Національного університету «Львівська політехніка» (Україна), Західноукраїнського національного університету (Україна), Університету «КРОК» (Україна) та Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ( Україна). 

У рамках заходу ХНАДУ представляли менеджер проєкту CLIMAN у ХНАДУ, завідувач кафедри екології, докт. техн. наук., проф. Наталія ВНУКОВА, директор Центру кліматичного менеджменту ХНАДУ, гарант ОПП «Екологічна безпека» другого (магістерського) рівня  вищої освіти, доцент кафедри екології, канд. техн. наук, доц. Ганна ЖЕЛНОВАЧ,  доцент кафедри екології, канд. техн. наук, Юлія КАЛЮЖНА та доцент кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою,  канд. техн. наук, Гор САРКІСЯН, а також здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Екологічна безпека» та третього (доктор філософії) рівня вищої освіти ОПП «Екологічна безпека».

Захід проводився за двома напрямами – лекції та тренінги для здобувачів, а також підвищення кваліфікації викладачів.

Захід проводився за двома напрямами – лекції та тренінги для здобувачів, а також підвищення кваліфікації викладачів.

Програма навчання та практичної підготовки здобувачів включала навчальні сесії від представників закладів вищої освіти університетів-партнерів проєкту CLIMAN та запрошених фахівців:

- HTW Berlin – Університет прикладних наук (Німеччина) – лекція «Водень та його роль у економіці відновлюваної енергії» від проф. Аснакеш Ласс-Сейюм. 

- Університет Туріба (Латвія) – лекція «Сталий  тренд, встановлений у бізнесі, є «наріжним каменем» стратегії адаптації до зміни клімату» від доц. Крістіни Неймане.

- Університет Міколаса Ромеріса (Литва) – лекція «Природні рішення в урбоекосистемах» від доц. Мігеля Анджело Рапосо Інасіо.

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) – лекція «Відкриті пожежі в Україні та їхній вплив на здоров’я і довкілля» від проф. Валерія МИХАЙЛЕНКА;

- Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) – лекція «Проблемі поводження з побутовими відходами в Україні» - від проф. Мирослава МАЛЬОВАНОГО; тренінг «Зелений квадрат» від доц. Олени ПОПОВИЧ; лекція «Моделювання зливових стоків у містах: наслідки урбанізації та глобальної зміни клімату» від доц. Володимира ЖУКА.

- Західноукраїнський національний університет (Україна) - лекція-тренінг «Вплив зміни клімату на туризм» від ст. викл. Уляни ТКАЧ; тренінг «Кліматичне лідерство» від доц. Олени БОРИСЯК.

- Університет «КРОК» (Україна) – лекція «Greenwashing або екологічна омана» від доц. Олени НАУМОВОЇ; тренінг «ЕCO: Крок за Кроком» від Владислави ПОЛИВАЧ та Каріни ЦИРИН, 

- Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Україна) – лекція-тренінг  «Екологічний аудит та управління кліматом: ключові навички та компетенції» від проф. Наталії ВНУКОВОЇ; тренінг «Все пов’язано зі всім» вступ до питання зміни клімату» від доц. Ганна ЖЕЛНОВАЧ; тренінг «Екологічний суд у справі “Зміна клімату в Україні та світі: причини, наслідки та рішення для протидії” від доц. Юлії КАЛЮЖНОЇ; лекцію «Дистанційне зондування кліматичних змін: перспективи та виклики» від доц. Гора САРКІСЯНА.

Окрім того, здобувачі-учасники Літньої школи разом з викладачами прийняли участь у натурних обстеженнях територій та об’єктів природно-заповідного фонду Золочівського району Львівської області щодо визначення та ідентифікації впливу кліматичних факторів на розвиток природних екосистем різних типів.

За результатами навчання учасники Літньої школи розробили та презентували власні групові проєкти щодо перспективних стратегій запобігання, адаптації та мінімізації наслідків зміни клімату за окремими напрямами – військових дій, розвитку урбанізованих територій, ролі громадськості у процесі кліматорегулювання та розвитку промисловості. Також важлива роль під час тренінгів відводилася розвитку та вдосконалення soft skiils здобувачів, що вони і продемонстрували під час розробки та захисту спільних проєктів.

Викладачі, які приймали участь у Літній школі, паралельно вдосконалювали педагогічну майстерність  у рамках тренінгу за проєктом CLIMAN  (загальний обсяг 3 кредити ECTS) за напрямами:

  • Майстерність інтерактивного викладання  - 0.5 кредитів ECTS.
  • Створення ефективної дослідницької програми - 0.5 кредитів ECTS.
  • Студентоцентроване викладання через взаємодію - 0.5 кредитів ECTS.
  • Проєктна робота - 1.5 кредитів ECTS.

Всі учасники літньої школи отримали по завершенню заходу отримали сертифікати та пам’ятні подарунки.

Висловлюємо щиру подяку організаторам та спікерам за організацію, проведення і наповнення корисним, сучасним та інноваційним контентом такого корисного, цікавого та інтерактивного заходу! Не сумніваємося, що отримані знання та навички неодмінно стануть у нагоді як під час вдосконалення навчального процесу, так і реалізації здобувачами своїй майбутньої професійної діяльності 

Все буде ЕКО!