МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХНАДУ. Участь в глобальних процесах реформування міжнародного відкритого освітнього та наукового простору OPEN SCIENCЕ

     З 6 по 12 травня 2021 року відбулася  Міжурядова зустріч (категорія II) для роботи над Проектом Рекомендацій ЮНЕСКО щодо відкритої науки . («Intergovernmental meeting related to the draft UNESCO Recommendation on Open Science »). Від України   в якості спостерігача  за рекомендацією  сектора природничих наук ЮНЕСКО було запрошено доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» Харківського національного автомобільно –дорожнього університету ,Члена Національної Комісії  України в справах ЮНЕСКО, Члена Координаційної Ради мережі кафедр ЮНЕСКО  за програмою ЮНІТВИН в Україні , Внукову Наталію Володимирівну. До початку засідання на робочих зустрічах, було надано пропозиції до  Проекту, який був затверджений на міжурядовій нараді. Він   буде представлений державам-членам у серпні 2021 року з метою його прийняття Генеральною конференцією на її 41-й сесії, проведення якої  планується у листопаді 2021 року. Прийняли участь у ZOOM- засіданнях майже 270 учасників - представників країн - членів ЮНЕСКО. Це була  зустріч з фахівцями, які створюють новий сучасний  світовий освітній простір. За результатами зустрічі було розроблено та оприлюднено Проект Рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритої науки («Intergovernmental meeting related to the draft UNESCO Recommendation on Open Science »)( https://rcf.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-HIGHWAY/Екології/UNESKO/Intergovernmental_meeting_related_to_the_draft_UNESCO_Recommendation_on_Open_Science__.pdf).

     17-19 травня 2021 року  продовжилися міжнародні події щодо процесів реформування та інноваційної трансформації  світового освітнього простору. Уряд Германії забезпечив площадку для висловлення думок всім  державам, які акредитували свої офіційні урядові делегації для участі у  Всесвітній  конференції з питань освіти для сталого розвитку, яка відбулася в Берлині. Делегацію для участі у форматі відео конференції  очолив Вітренко Андрій – заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції, членами  делегації стали : Гусак Олександра – керівник експертної групи з європейської інтеграції директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик, Міністерство освіти і науки України; Карбишева Вікторія – керівник експертної групи з питань змісту та забезпечення якості освіти директорату професійної освіти, Міністерство освіти і науки України; Супрун Катерина – державний експерт експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки директорату цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки України; Петрович Олеся – головний спеціаліст відділу координації еколого-освітньої та рекреаційної діяльності Департаменту природно-заповідного фонду, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів; Софій Наталія – перший заступник директора, Український інститут розвитку освіти; Шиян Роман – заступник директора, Команда підтримки реформ при Міністерстві освіти і науки України; Внукова Наталія – завідувач  кафедри екології, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Дуже напруженою була попередня робота урядової делегації України в контексті підготовки технічного завдання для участі української делегації у Всесвітній конференції ЮНЕСКО з питань освіти для сталого розвитку(відеоконференція, 17-19 травня 2021 року). Результатом участі у глобальній події стали нові контакти та визнання  ХНАДУ на міжнародному рівні. Результатами  значної світової події стало оприлюднення Резолюції Конференції, в загальних положеннях якої  були враховані пропозиції урядової делегації України, надані на підготовчому етапі.( https://rcf.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-HIGHWAY/Екології/UNESKO/esdfor2030-berlin-declaration-ru.pdf )