Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM»

15 - 22 березня 2021 року у м. Люблін (Республіка Польща)  відбувся онлайн-вебінар Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM». В ньому прийняла участь викладач кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою доц. Тимошевська Т.І.

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) був Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.