Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар)на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи moodle»

09 - 16 листопада 2020 року у м. Люблін (Республіка Польща)  відбувся онлайн-вебінар Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи moodle». В ньому прийняли участь викладачі кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою: доц.: Дорожко Є.В., Тимошевський В.В., Арсеньєва Н.О., асист.: Саркісян Г.С., Захарова Е.В.

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) був Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.