Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар)на тему:"Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі плат

14 - 21 грудня  2020 року у м. Люблін (Республіка Польща)  відбувся онлайн-вебінар Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи google meet, google classroom». В ньому прийняв участь викладач кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою доц. Дорожко Є.В.

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) був Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.