Міжнародне співробітництво ХНАДУ з реалізації цілей сталого розвитку державної екологічної політики України

  Процеси глобалізації актуалізували пріоритетність збереження довкілля та потребують вжиття інноваційних заходів для досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Переважання ресурсо- та енергоємних галузей із здебільшого негативно впливає на довкілля.   

     26 березня 2021 року в рамках міжнародного співробітництва за напрямами науково-практичної та педагогічної діяльності між Україною та Білоруссю, д. т. н., професор, завідувач кафедри екології, Внукова Н. В. провела презентацію роботи кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з синергії освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів з управління кліматом та запобігання змін клімату для колег з Полесського державного університету та широкого кола учасників І Міжнародної науково-практичної конференції «Інжінірінг: теорія та практика», яка відбулася на платформі Google Meet

     З привітальним словом до учасників конференції звернувся Ректор  Полеського державного універсітету, Дунай Валерій Іванович. Модератором міжнародної конференції виступив декан інженерного факультету, доктор технічних наук , Штепа Володимир Миколайович.

    Організаторів та учасників конференції  дуже зацікавили  питання щодо наробок колективу кафедри екології в сфері методології екологічної безпеки автотранспортного комплексу України, можливості співдружньої праці в сфері організації обмінів здобувачами  та викладачами з метою підвищення кваліфікації та  вдосконалення наукового потенціалу в сфері екобезпеки  промислового та транспортного секторів та інновацій в сфері  управління  та запобігання змін клімата. В рамках дискусії та обміну думками були вироблені ключові напрямки подальшого міжнародного наукового співробітництва.

  Дякуємо науковим партнерам за співробітництво!