Наукова інтернет конференція з проблем вищої освіти і науки «Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної осві

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Наукової інтернет конференції з проблем вищої освіти і науки «Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти», яка відбудеться 25 листопада 2021 року.

Мета конференції - обговорення теоретичних та практичних підходів щодо розв'язання проблем організації, методики і технології підготовки фахівців у системі вищої технічної освіти. 

Тематичні напрямки конференції:

  • Інноваційні методи і технології підготовки фахівців галузей будівництва, геодезії і землеустрою
  • Методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу
  • Проблеми становлення та розвитку дуальної технічної освіти, методичні аспекти організації самостійної та індивідуальної роботи студентів
  • Сучасні методи дистанційного навчання, особливості формування дистанційних курсів
  • Розвиток наукової та інноваційної діяльності у технічній освіті
  • Освітні програми, як складова забезпечення якості технічної освіти

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до «15» листопада 2021 відправити заявку на участь у конференції за запропонованою формою та тези доповіді на електронну адресу rp@khadi.kharkov.ua;

З питань участі у конференції та публікації тез доповіді:

Тимошевський Владислав - доцент кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел. моб. 050-825-14-23,

тел. роб. (057) 707-37-32

E-mail  tymoshevskyi@gmail.com

Інформацію щодо участі у конференції можна знайти на Навчальному сайті ХНАДУ за посиланням.