Обговорення ОПП підготовки першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 193 з потенційними роботодавцями

27 травня 2021 р. відбулась зустріч з потенційними роботодавцями -  з Державним підприємством "Дороги Харківщини"  стосовно обговорення освітньо-професійних програм "Геодезія та землеустрій" та "Інженерна геодезія" підготовки  здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" відповідно.

Під час зустрічі обговорювалися питання сучасних наукових досліджень в галузі інженерної геодезії, картографії, земельного кадастру та землеустрою, сучасних методів інструментальних вимірювань та засобів і методів обробки результатів геодезичних вимірювань.

За результатами зустрічі був розроблений та затверджений план щодо оптимізації ОПП згідно сучасних вимог забезпечення землевпорядних та геодезичних робіт.