Обговорення ОПП за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» у форматі круглого столу з представниками академічної спільноти

У форматі круглого столу 5 травня 2023 року відбулося обговорення проєктів освітніх програм початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

У режимі ZOOM-конференції до зустрічі приєднались гаранти освітніх програм, представники робочих груп та академічної спільноти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), Уманського національного університету садівництва (УНУС), Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ).

В ході проведення зустрічі сформовано конструктивні пропозиції щодо удосконалення освітніх програм.

Дякуємо колегам за змістовну зустріч, що сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців!