Обговорення проектів ОПП за спеціальністю 193 з академічною спільнотою

У форматі круглого столу 05 квітня 2024 року відбулося обговорення проєктів освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

У режимі ZOOM-конференції до зустрічі приєднались гаранти освітніх програм, представники робочих груп та академічної спільноти:

  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  • Київський національний університет будівництва та архітектури;
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Криворізький національний університет;
  • Сумський національний аграрний університет;
  • Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Національний транспортний університет;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

В ході проведення зустрічі сформовано конструктивні пропозиції щодо удосконалення освітніх програм.

Дякуємо колегам за змістовну зустріч, що сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців!