Отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми «Геодезія та землеустрій»

За рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 4157 від 28.04.2023 р. Харківському національному автомобільно-дорожньому університету видано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Строк дії сертифіката до 01.07.2028 р.

Гарант освітньої програми, проектна група та група забезпечення освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" високо оцінюють професійний рівень експертної групи і галузевої експертної ради та вдячні за змістовні поради, які були надані під час акредитаційної експертизи. Гарант і проектна група вже намітили кроки для реалізації отриманих пропозицій з розвитку освітньо-професійної програми.

Вітаємо здобувачів і всіх причетних до реалізації освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" і бажаємо наснаги та подальшого вдалого розвитку освітньо-професійної програми і підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій".