Отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми «Інженерна геодезія»

За рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 6803 від 26.12.2023 р. Харківському національному автомобільно-дорожньому університету видано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Інженерна геодезія" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Строк дії сертифіката до 01.07.2029 р.

Гарант освітньої програми, проектна група та група забезпечення освітньо-професійної програми "Інженерна геодезія" високо оцінюють професійний рівень експертної групи і галузевої експертної ради та вдячні за змістовні поради, які були надані під час акредитаційної експертизи. Гарант і проектна група вже намітили кроки для реалізації отриманих пропозицій з розвитку освітньо-професійної програми.

Вітаємо здобувачів і всіх причетних до реалізації освітньо-професійної програми "Інженерна геодезія" і бажаємо наснаги та подальшого вдалого розвитку освітньо-професійної програми і підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій".