Починаємо тиждень академічної доброчестності!

Академічна доброчесність є важливим фактором успішності університету, науково-педагогічних працівників, наукових і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, а також випускників ХНАДУ. Нині ми можемо говорити про академічну доброчесність як чітко виписане поняття, яке має свої характеристики, виконавців та відповідальних,  а також конкретну регламентацію та вимоги.

Важливість проведення заходів з академічної доброчесності із залученням усіх учасників освітнього процесу є незмінною. Це дозволяє не лише ознайомити студентів з принципами академічної доброчесності, але і згуртувати студентів навколо університету, який вони обрали, наголосити на цінностях та цілісності університетської освіти.

Саме тому цьогоріч було прийнято рішення запровадити проведення "Тижня академічної доброчесності" за участю студентів та викладачів університету.  Даний захід є запорукою успіху, якісної освіти та сталого розвитку: обмін ідеями та баченнями, як запровадити академічну доброчесність та зробити її зрозумілою для усіх учасників освітнього процесу; цікаві та пізнавальні лекції та обговорення від викладачів університету та лідерів громадської думки. 

Метою даного заходу було ознайомити освітян з основними принципами впровадження академічної доброчесності в університетах, вивчити успішні досвіди українських ВНЗ та запропонувати альтернативні практики формування нової академічної культури відповідно до світових норм академічної доброчесності. 

Тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити формування якісної системи вищої освіти в Україні на принципах доброчесності, що зумовляює якісний тривалий результат, який принесе видимі зміни не лише в академічній спільноті, але і й суспільстві загалом.