Проведення 85-і науково-практичноі та науково-методичноі конференціі.

13.05.2021 р. на кафедрі інформатики та прикладноі математики було проведено засідання секціі 85-і науково-практичноі та науково-методичноі конференціі ХНАДУ.

За результатами науковоі  роботи викладачів на секціі "Інформатика і прикладна математика" представлено 9 доповідей у тому числі 2 зовнішні доц. Кочуєвоі З. А., НТУ "ХПІ" і доц. Бережноі Н. Г., доц. Волковоі Т. В., Кутьі О. В., ХНТУ сільского господарства ім. П. Василенка.