Проведення 86-ої міжнародної наукової студентської конференції. Секція: "Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт"

10 квітня 2024 року кафедрою Проектування доріг, геодезії і землеустрою була проведена 86-а міжнародна наукова студентська  конференція. Тема конференції: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт".

Конференція відбувалась у дистанційному режимі на платформі Zoom. На засіданні секції заслухано 9 доповідей. Учасниками конференції стали студенти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій та здобувачі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

За результатами отриманих від учасників конференції тез доповідей було сформовано збірник матеріалів 86-ої міжнародної наукової студентської конференції, електронну версію збірника наведено за посиланням.