Проведення гостьових лекцій у рамках міжнародного співробітництва

У рамках міжнародного співробітництва у галузі освіти між Казахським автомобільно-дорожнім інститутом ім. Л.Б. Гончарова та Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом запрошено викладачів кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою д.т.н., проф. Батракову А.Г., к.т.н., доц. Дорожко Є.В. та к.т.н., доц. Мусієнко І.В. для проведення гостьових лекцій з дисципліни "Проектування автомобільних доріг" обсягом 30 годин у період з 23 січня по 05 травня 2023 р.

Відповідно від Казахського автомобільно-дорожнього інституту ім. Л.Б. Гончарова було запрошено доктора PhD Р.К. Жанакову для проведення гостьових лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" з дисципліни "Геодезія" обсягом 16 годин у період з 09 лютого по 30 березня 2023 р.