Проведено ІІІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації»

23 - 24 листопада 2023 р. Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою було проведено у дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom ІІІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації».

На засіданні секції заслухано 8 доповідей. Учасниками якої стали науковці з:  

 • ТОВ «УКРГЕО-ПРОЕКТ МС»;
 • ТОВ «НП РІКОМ»;
 • Харківського юридичного університету;
 • Національного Транспортного Університету;
 • ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
 • Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова.

Мета конференції: обговорення теоретичних та практичних підходів щодо розв'язання проблем забезпечення надійності, довговічності та безпеки автомобільних доріг та транспортних споруд.

Тематичні напрямки конференції:

 • Сучасні методи та технології геодезичного та інформаційного забезпечення вишукувань, проектування і будівництва автомобільних доріг та транспортних споруд.
 • Особливості використання сучасних геоінформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій у дорожньо-будівельному комплексі.
 • Інноваційні методи та технології проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд.
 • Проблеми надійності та довговічності автомобільних доріг та транспортних споруд – шляхи їх вирішення.
 • Проблеми розвитку транспортної інфраструктури регіонів: безпека дорожнього руху, екологічна безпека.
 • Реалізація компетентнісного підходу при підготовці фахівців дорожньо-будівельного комплексу – інноваційні технології сучасної освіти.

За результатами отриманих від учасників конференції тез доповідей було сформовано збірник матеріалів  ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації», електронну версію збірника наведено за посиланням.