Проведено захист магістерських робіт зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

На кафедрі Проєктування доріг, геоедезії і землеустрою 20 - 21 грудня 2022 р. відбувся захист дипломних робіт студентами спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" на здобуття ступеня магістра.

Екзаменаційна комісія розглянула та заслухала захист 23 дипломних робіт. Захист дипломних робіт проходив у онлайн-режимі на навчальній платформі Moodle.

Дипломні роботи магістрів виконані із застосуванням фактичних матеріалів роботи підприємств – баз практики студентів. Дані роботи об’єктів аналізувалися відповідно до тематики дипломного проєктування і відображали технічні та техніко-економічні показники роботи підприємств.  

Вітаємо з успішним захистом робіт майбутніх фахівців у галузі геодезії та бажаємо подальших професійних успіхів та не зупинятись на досягнутому!