Результати проведення 84 наукової студентської конференції

13 квітня 2022 року кафедрою Проектування доріг, геодезії і землеустрою була проведена 84-а міжнародна наукова студентська  конференція. Тема конференції: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт".

Конференція відбувалась у дистанційному режимі на навчальному сайті ХНАДУ за допомогою BigBlueButton. На засіданні секції заслухано 5 доповідей. Учасниками якої стали студенти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 2-5 курсів навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

За результатами отриманих від учасників конференції тез доповідей було сформовано збірник матеріалів 84-ої міжнародної наукової студентської конференції, електронну версію збірника наведено  за посиланням.