Результати проведення 85-ої міжнародної наукової студентської конференції секції: "Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт"

13 квітня 2023 року кафедрою Проектування доріг, геодезії і землеустрою була проведена 85-а міжнародна наукова студентська  конференція університету. Назва секції: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт".

Конференція відбувалась у дистанційному режимі на платформі Zoom. На засіданні секції заслухано 11 доповідей. Учасниками конференції стали студенти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій та здобувачі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова і Національного університету «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка».

За результатами отриманих від учасників конференції тез доповідей було сформовано збірник матеріалів 85-ої міжнародної наукової студентської конференції, електронну версію збірника наведено за посиланням