Самовдосконалення критичного мислення магістрами дорожниками в рамках неформальної освіти

Вітаємо здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми» з опануванням онлайн-курсу «Критичне мислення для освітян»

Вітаємо здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги та аеродроми»

-         Богдана Павленка (група Д-52-22);

-         Миколу Лавріченка (група Д-53-22);

-         Віталія Лепського (група Д-53-22);

-         Дмитра Радька (група Д-54-22);

-         Андрія Шатрова (група Д-54-22),

які не дивлячись на важкі часи для кожного громадянина України,  успішно оволоділи додатковими знаннями онлайн-курсу «Критичне мислення для освітян» в рамках неформальної освіти на платформі онлайн-освіти Prometheus. Як підтвердження отриманих результатів навчання здобувачами було отримано сертифікат про успішне завершення навчання в обсязі 30 годин.

Отримані та удосконалені загальні та фахові компетентності в результаті опанування стратегій та процедур критичного мислення дозволять майбутнім фахівцям дорожньої галузі постійно підвищувати свою особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень на будь-яких рівнях управління в мінливих умовах виробництва.

 

Бажаємо здобувачам не зупинятися та далі активно розвивати свої компетентності та навички і сміливо їх використовувати в практичній діяльності, що стане запорукою підвищення вашої конкурентоспроможності як фахівців. 

В свою чергу викладачі кафедри будівництва і експлуатації автомобільних доріг завжди запропонують шляхи такого розвитку та будуть сприяти їх реалізації.