Кафедра екології. Міжнародна наукова діяльність студентів

З метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, за підтримки Міністерства освіти і науки України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО з нагоди 70-річчя діяльності України в ЮНЕСКО було проведено Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями. Здобувачи кафедри Екології ХНАДУ Пелешенко Владислав, Галицька Ліана, Шипа Тетяна, Середа Олексій, Орлова Дар’я  вийшли у ІІ тур конкурсу, за спеціальністю 015 «Професійна освіта». Здобувачі Пелешенко Владислав і Галицька Ліана представили роботу «Formation of ecological culture of ecology students by integrative pedagogical means» (науковий керівник професор Внукова Н.В.) та отримали диплом І ступеня.

Здобувачка Шипа Тетяна представила роботу «Formation of professional competence of ecologists in the process of studying natural disciplines» (науковий керівник доцент Прокопенко Н.В.) та отримала диплом ІІІ ступеня.      

Здобувачі Середа Олексій та Орлова Дар’я представили роботу «Features of the formation of research competence of environmental students» (науковий керівник доцент Позднякова О.І.) та отримали диплом ІІІ ступеня.    

 

Вітаємо переможців конкурсу та наукових керівників!