Сталий розвиток Erasmus+ проєкту CLIMAN

В умовах сучасності сталість та сталий розвиток є визначальними фактором успішної реалізації будь-якої діяльності. У загальному вигляді сталий розвиток являє собою систематично керований розвиток, основою керованості якого є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний.

Саме для досягнення вище зазначених пріоритетів 24 липня 2023 року в рамках реалізації міжнародного Erasmus+ проєкту KA2 «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових !компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» (CLIMAN) 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP пройшов тренінг зі стійкого розвитку проєкту та забезпечення сталості і ефективності досягнутих  результатів, що є одним з основних пріоритетів реалізації проєктів Erasmus+ KA2.

Тренінг проводив член консорціуму CLIMAN Олівер Шмідт (Консалтингова компанія Халтгрен, м. Берлін, Німеччина), що є засновником Школи сталого та бізнес-орієнтовано коучінгу, коучем та тренером, що успішно реалізував більш ніж 50 проєктів з професійного навчання та підвищення кваліфікації фахівців зеленого, сталого та соціального бізнесу.

У тренінгу прийняли участь представники університетів-партнерів проєкту Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), Західноукраїнський національний університет (Україна), Університет «КРОК» (Україна), Державний університет ім. Акакі Церетеллі (Грузія), Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія). Харківський національний автомобільно-дорожній університет на заході представляли менеджер проєкту CLIMAN у ХНАДУ зав. каф. екології, проф. Наталія ВНУКОВА та керівник Центру кліматичного менеджменту ХНАДУ, доц. кафедри екології, доц. Ганна ЖЕЛНОВАЧ.

Під час навчання було розглянуто ризик-орієнтований підхід щодо забезпечення сталості проєкту, проведено SWOT-аналіз та створено контурну мапу ризиків та можливостей для кожного з партнерів. За результатами тренінгу кожний з університетів-партнерів створить стратегію сталого розвитку проєкту CLIMAN з урахуванням потенційних ризиків та можливостей на міжнародному, національному та інституційному рівнях.

Висловлюємо щиру подяку міжнародним експертам та коучам на неоціненний досвід та підсвітлення сильних та слабких сторін реалізації проєкту для наступного його зміцнення та розширення.

Все буде ЕКО!