Стажування викладачів кафедри екології за міжнародним освітнім Erasmus+ проєктом CLIMAN

З 4 по 8 вересня 2023 року базу Університету Міколаса Ромеріса (Литва) проходив черговий тренінг у рамках реалізації міжнародного освітнього Erasmus+ проєкту "Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату (Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention)"/ CLIMAN 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP.    

Тематика тренінгу: «Вдосконалення співробітництва: тренінг для ефективного залучення та співробітництва зі стейхолдерами» («Empowering Collaboration: Training for Effective Stakeholder Engagement and Cooperation»).

Метою навчання було надання учасникам цінної інформації про важливість і тонкощі ефективної співпраці зацікавлених сторін у вирішенні проблем зміни клімату, сприяння сталому розвитку та управління екологічними викликами.

Цільова група – викладачі, науковці, експерти з управління кліматом та стійкості.  

У заході прийняли участь представники HTW Berlin – Університету прикладних наук (Німеччина), Університету «КРОК» (Україна), НУ «Львівська політехніка» (Україна), Західноукраїнського національного університету (Україна), Державного університету імені Акакая Церетеллі (Грузія).

Харківський національний автомобільно-дорожній університет представляли менеджер проєкту CLIMAN у ХНАДУ, завідувач кафедри екології, докт. техн. наук., проф. Наталія ВНУКОВА, директор Центру кліматичного менеджменту ХНАДУ, гарант ОПП «Екологічна безпека» другого (магістерського) рівня  вищої освіти, доцент кафедри екології, канд. техн. наук, доц. Ганна ЖЕЛНОВАЧ.    

У рамках заходу учасники пройшли навчання за наступними напрямами:

  • «Природні рішення» у урбанізованих територіях;
  • Ідентифікація стейкхолдерів та їх залучення;
  • «Зелений» водень як перспектива для розвитку вуглецево нейтрального транспортного сектору;
  •  Статистичні методи обробки інформації застосовані до сприйняття зацікавлених сторін;
  • Картографування екосистемних послуг щодо сприйняття зацікавлених сторін.

Практична складова заходу полягала у навчанні з розробки комплексного плану забезпечення екосистемними послугами та впровадження «природних рішень» для урбанізованих територій, що ґрунтувалися на фахових практичних дослідженнях центральної частини міста Вільнюс та Національного парку Дзукія із застосуванням сучасного еколого-експертного обладнання та програмного забезпечення.

Щиро дякуємо партнерам з Університету Міколаса Ромеріса за організацію та проведення насиченого та корисного заходу. Отримані теоретичні знання та практичні навички сприятимуть покращенню та адаптації до сучасних умов  освітніх компонент, що складають не тільки ОПП «Екологічна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти, але й інші освітні програми всіх рівнів вищої освіти спеціальності 101 Екологія у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, шляхом системного проведення кафедральних семінарів та тренінгів з розповсюдження результатів проєкту.

Все буде ЕКО!