Успішний захист бакалаврських дипломних робіт студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

  На кафедрі Проектування доріг, геоедезії і землеустрою 22 - 23 червня 2021 р. відбувся захист дипломних робіт студентами спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" на здобуття ступеня бакалавр. Екзаменаційна комісія розглянула та заслухала захист 22 дипломних робіт.   

Екзаменаційна комісія №1 за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій затверджена наказом ректора від «22» квітня 2021 р. № 72  у складі: Саранча Василь Іванович – голова, начальник Управління «Державного земельного кадастру» Головного управління «Держгеокадастр», завідувач кафедри ПДГіЗ, доцент Дорожко Євген Вікторович, проректор з НПР, професор кафедри ПДГіЗ – Батракова Анжеліка Геннадіївна, доцент кафедри  ПДГіЗ –  Тимошевський Владислав Вікторович розглянула матеріали захисту кваліфікаційних робіт  та постановила прийняти результати захисту з відповідними оцінками та присвоїти кваліфікацію бакалавр геодезії та землеустрою.

Комісія відзначає «видати диплом «з відзнакою» двом студентам -  Александрова Д.В., Давиденко А.О., які виконали умови «Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії», затвердженого наказом ректора від 27.03.2015 р., № 46а (п. 3.18) та «Положення про організацію освітнього процесу в ХНАДУ», затвердженого наказом ректора від 28.12.2018 р.