Успішний захист магістерських робіт

Доценти кафедри ІПМ Плєхова Г. А., Фастовець В. І., Симбірський Г. Д. успішно захистили магістерські кваліфікаційні роботи за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації» у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Вітаємо!