Вітаємо учасників 82-ої міжнародної студентської конференції, які зайняли І, ІІ ті ІІІ місця

14 травня 2020 року на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою відбулась 82-а міжнародна студентська наукова конференція: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт". Конференція відбувалась у дистанційному режимі. Учасниками якої стали 76 студентів, та кількість доповідей склала - 50. За результатами отриманих від учасників конференції тез доповідей було сформовано збірник матеріалів 82-ої міжнародної студентської наукової конференції, електронну версію збірника можно знайти за посиланням

Так як конференція відбувалась заочно у дистанційному режимі учасниками було представлено доповіді у форматі відео. За отриманими результатами комісією було виділено такі доповіді:

І місце   - Ю. Калембет "СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ";

ІІ місце  - Є. Бугрим "АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ТА ПРОЕКТУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ";

               - Т. Ульянова "ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ";

ІІІ місце - Т. Літвінова, В. Долошко, Р. Альоша "ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ КАРТОГРАФУВАННІ ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ";

               -  А. Мальгівський, Худір Хамза, В. Васильєв "НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ І МІЦНОСТІ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ"

                - А. Шангіна "АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТОЧНІСТЬ НІВЕЛЮВАННЯ". 

Відео-доповіді учасників можно знайти за посиланням.