Візит стажера Чеського технічного університету

Наші випускники поширюють знання отримані в ХНАДУ і налагоджують контакти між науковцями багатьох країн світу. Руслан Луарсабов, наш випускник, не є виключенням.    

Після закінчення ХНАДУ Руслан Луарсабов проходить стажування в лабораторії відділу транспортних систем Чеського технічного університету Праги на факультеті транспортних наук. Завдяки цьому з’являється можливість спілкування дослідників двох наших лабораторій. Ще кілька десятирічь тому така співпраця була б виключенням, але зараз розвиток науки без взаємодії науковців у всьому світі неможливий.

Кафедра висловлює вдячність всім нашим випускникам, які не тільки пам’ятають університет де навчались, але й поширюють співпрацю спеціалістів дорожньої галузі, сприяючи розвитку наукової та навчальної бази нашої галузі.