Лежнева Олена Iванiвна

 

 

Доцент 

кандидат технічних наук

ORCID

Google Scholar

Web of Science

 

 

 

 1996-2001 Вища (очне) Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті».

2002-2006 Вища (заочне) Харківський національний автомобільно-дорожній університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».

 2007 - Захист дисертації за спеціальністю 05.22.01 - Транспортні системи, диплом ДК №041634

 2011 - Присвоєно вчене звання доцента, диплом 12ДЦ №025579

Наукові інтереси: Раціональна організація роботи міського пасажирського транспорту та вирішення екологічних проблем, пов'язаних з його експлуатацією:

- моніторинг автотранспортного комплексу як джерела забруднення навколишнього середовища;

- оцінка впливу забруднюючих речовин відпрацьованих газів ДВЗ на населення;

- розробка заходів щодо зниження негативного впливу транспортних потоків і дорожньої мережі на навколишнє середовище.

Перелік дисциплін:  Екологічні характеристики транспортних систем; Урбоекологія та екологічна безпека; Основи наукової діяльності; Стратегія сталого розвитку; Основи екології; Методологія та методи наукового аналізу.