Результатом навчання студентів є придбання комплексу знань та умінь:

• Базових уявлень про основні закономірності розвитку та сучасних досягнень у хімічних технологіях;

• Сучасних уявлень про перспективи виробництва хімічних матеріалів, що використовуються в будівництві;

• Здібності застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу та оцінки стану хіміко-технологічних систем;

• Здібності застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з технологічними об'єктами в промислових та лабораторних умовах, навички роботи з сучасною вимірювальною апаратурою;

• Знання та застосування на практиці принципів побудови екологічно чистих виробництв, розуміння соціальних та екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

• Сучасних уявлень про принципи моніторингу, оцінки впливу хімічних технологій на стан природного середовища та охорону живої природи.

Выпускник школы

твой верный выбор сегодня

Единственный в Украине Дорожно-строительный факультет, который готовит професcионалов дорожной отрасли и дает возможность работать в:

– Службах автомобильных дорог та аэропортах;

– Органах дорожно-технической экспертизы;

– Землеустроительных структурах;

– Экологических инспекциях и управлениях по экологической безопасности.

Обращайтесь в ХНАДУ:

Тел. +38 057-707-37-13

        +38 057-707-37-26

        +38 066-715-27-52

Вартість навчання ОКР Бакалавр – 12600 грн/рік.

Наші контакти

Кафедра хімії та хімічної технології, ауд. 227-229, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, тел. (057) 707-36-52, (050) 971-94-15 e-mail: chemistry@khadi.kharkov.ua