Комерційні пропозиції

Науково-дослідна лабораторія кафедри хімії та хімічної технології «Фізико-хімічні дослідження компонентів техногенного середовища» пропонує:

1.      Розробка технологій  електрохімічного осадження металевих і неметалевих покриттів. 

2.      Вимірювання еквівалентної дози  рентгенівського, нейтронного та гамма-випромінювання мінеральних матеріалів, цементів і органічних в'яжучих.

3.     Випробування  в лабораторних умовах корозійної тривкості захисних покриттів.

4.      Розробка нових травильних розчинів із заданими властивостями.

5.      Визначення ефективної питомої радіоактивності природних радіонуклідів у добривах та визначення рівня забруднення ґрунтів радіонуклідами добрив.    

Контакты

Адрес:
ул. Ярослава Мудрого, 25 ,
Харьков, 61002 МСП, Украина
Телефон: (+38 057) 707352
E-mail: chemistry@khadi.kharkov.ua

Ненастина Татьяна Александровна