При кафедрі працює «Науково-дослідна лабораторія (з обстеження та випробування)», яка має акредитацію ДП "Харківстандартметрологія" в 2017 році.

Кваліфікаційний сертифікат експерта отриманий в 2012 році Кісловим Олександром Григоровичем, 2018 року отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ

Основні наукові напрямки кафедри

 • розробка сучасних конструктивних рішень при проектуванні та реконструкції мостів;
 • удосконалення методів розрахунку прольотних будов та опор автодорожніх мостів;
 • розробка теорії і методів розрахунку сталебетонних конструкцій на силові та температурні впливи з оптимізацією перерізів;
 • напружено-деформівний стан сталебетонних колон прямокутного і іншого виду перерізів з урахуванням трьохосьового напруженого стану бетону, та особливостей контакту між бетоном та сталлю, засоби передачі повздовжнього навантаження;
 • напружено-деформівний граничний стан сталебетонних плит з урахуванням анізотропних властивостей тріщино утворення та нелінійності деформування бетону;ї
 • розробка технологій ремонту конструкцій мостів із застосуванням полімерних бетонів для відновлення бетонних конструкцій прольотних будов та опор;
 • розробка технологій використання сучасних бітумно-полімерних матеріалів для гідроізоляції і проїзної частини;
 • обстеження мостів, шляхопроводів та промислових споруд з метою виявлення дефектів та їх впливу на несучу здатність;
 • вибір маршруту по існуючим мостам наднормативних вантажів вагою до 200т;
 • паспортизація мостів та шляхопроводів;
 • визначення несучої здатності існуючих мостів та розробка рекомендацій по реконструкції, обмеженню швидкості і вантажопідйомності, черговості ремонту споруд;
 • вирішена проблема оцінки вогнестійкості сталебетонних конструкцій: запропонована нова математична модель, яка описує поле температур в твердій, рідкій та газообразній фазах бетону і яка дозволяє зв’язати параметри задачі з мікроструктурою середовища.