Published:

Надано чинності національному стандарту ДСТУ 9186:2022 розробленому співробітниками ХНАДУ

    Відповідно до наказу № 143 від 02.08.2022 «Про прийняття національних стандартів» Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію»,...

Published:

Он-лайн день відкритих дверей кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою

14 березня 2023 року кафедра Проектування доріг, геодезії і землеустрою ХНАДУ провела День відкритих дверей для випускників коледжів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 193 «Геодезія та землеустрій».

Викладачі кафедри презентували матеріально-технічну базу університету,...

Published:

Розширене засідання кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою

08 березня 2023 р. в онлайн форматі відбулось розширене засідання кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою, на яке були запрошені члени проєктної групи ОП, НПП інших кафедр, які викладають ОК на ОП, представники ЗВО, що реалізують ОП за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»,...

Published:

Відкрита зустріч (відеоконференція) з експертною групою з акредитації освітньої програми «Геодезія та землеустрій»

Відкрита зустріч (відеоконференція) з експертною групою з акредитації освітньої програми «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбудеться 17 лютого 2023 з 14:45 до 15.30.

Запрошуються всі бажаючі завітати на зустріч за нижче наведеним посиланням.

Відкрита...

Published:

Проведення гостьових лекцій у рамках міжнародного співробітництва

У рамках міжнародного співробітництва у галузі освіти між Казахським автомобільно-дорожнім інститутом ім. Л.Б. Гончарова та Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом запрошено викладачів кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою д.т.н., проф. Батракову А.Г., к.т.н., доц....

Published:

Участь студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у Міжнародному онлайн-навчальному курсі "Digital learning"

Успішне проходження студентами спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" Міжнародного онлайн-навчального курсу "Digital learning" 

Навчальний онлайн-курс "Цифрове навчання" розроблено командою проекту Технічний університет Дрездена в рамках Міжнародного проекту "Створення німецько-української...

Published:

Проведено захист магістерських робіт зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

На кафедрі Проєктування доріг, геоедезії і землеустрою 20 - 21 грудня 2022 р. відбувся захист дипломних робіт студентами спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" на здобуття ступеня магістра.

Екзаменаційна комісія розглянула та заслухала захист 23 дипломних робіт. Захист дипломних робіт...

Published:

Участь у засіданні круглого столу «Інвентаризація земель: сучасний погляд»

09 листопада 2022 р. викладачі кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою взяли участь у засіданні круглого столу «Інвентаризація земель: сучасний погляд».

Даний захід був організований Державним біотехнологічним університетом кафедрою управління земельними ресурсами та кадастру. На...

Published:

Починаємо тиждень академічної доброчестності!

Академічна доброчесність є важливим фактором успішності університету, науково-педагогічних працівників, наукових і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, а також випускників ХНАДУ. Нині ми можемо говорити про академічну доброчесність як чітко виписане поняття, яке має свої...

Published:

Участь в Круглому столі «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ»

Викладачі кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою прийняли участь у засіданні Круглого столу «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ»  13 жовтня 2022, яке відбулось за допомогою онлайн-платформи Zoom. 

Організатор заходу – Київський національний університет...

 СООБЩЕНИЕ

о разработке первой редакции проекта ДСТУ ХХХХ:202Х

«Руководство по выполнению геодезических работ в дорожном строительстве»

      Законодательным основанием для разработки проекта ДСТУ ХХХХ: 202Х «Руководство по выполнению геодезических работ в дорожном строительстве» (далее - проект ДСТУ) является Закон Украины «О стандартизации» от 05.06.2014 № 1315-VII, Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности» от 05.06.2014 № 1314-VII. Основанием для разработки проекта ДСТУ ХХХХ: 202Х тема задание № 3863.2.1-2019 Программы работ по национальной стандартизации на 2019 год. Тематический план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Государственного агентства автомобильных дорог Украины на 2019 (п. Пл. 75), одобрен Научным советом Государственного агентства автомобильных дорог Украины (протокол от 12.12.2018 № 2), утвержденный приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украина от 27.12.2018 № 419, и договор от 16.04.2019 № 42 / 37-28-19 между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом.      

     Стандарт будет называться «Руководство по выполнению геодезических работ в дорожном строительстве».