Дорожко Євген Вікторович (1987)

Завідувач кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

+38(068)-06-99-722

evgeniy.dorozhko@gmail.com    

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Академія

Внешняя ссылка открывается в новом окнеSCOPUS

Внешняя ссылка открывается в новом окнеResearchGate

 

У 2009 році здобув вищу освіту у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

Після закінчення аспірантури у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті захистив дисертаційну роботу за темою «Удосконалення методу розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі» на здобуття ступеню кандидат технічних наук у 2016 році за спеціальністю «Автомобільні шляхи та аеродроми».

 У 2019 році на підставі рішення атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

Здобув другу вищу освіту за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» у 2019 році та отримав кваліфікацію магістр.

З 2009 року по 2011 рік працює на кафедрі вишукувань та проектування автомобільних доріг на посаді викладача-стажиста, з 2011 року по 2014 рік аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з відривом від виробництва, з 2014 року по 2017 рік асистент кафедри вишукувань та проектування доріг і аеродромів, з 2017 року по 2021 рік доцент кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою. З лютого 2021 року по теперішній час завідувач кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою.

За весь період наукової діяльності опубліковано: 4 – монографії; 1 – навчальний посібник; 4 – наукові статті у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection; більше 15 методичних вказівок.

Є автором патентів:

1. Патент на корисну модель 95586 Україна, (51) МПК G01N 25/16 (2006.01) Механічний дилатометр для визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення асфальтобетону в діапазоні плюсових температур / Дорожко Є.В., Ряпухін В.М., Батракова А.Г.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № u201408292; заявл. 21.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24, 2014 р.

2. Патент на винахід 109853 Україна, (51) МПК G01N 25/16 (2006.01) Механічний дилатометр для визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення асфальтобетону в діапазоні плюсових температур / Дорожко Є.В., Ряпухін В.М., Батракова А.Г.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – № a201408308; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19, 2015 р.

Участь у конференціях:

– Міжнародна науково-технічна конференція, яка присвячена 80-річчю ХНАДУ та дорожньо-будівельного факультету, 28–29 жовтня 2010 р., Харків;

– Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів: «Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування», 7-9 квітня 2011 р., Луцьк;

– 7th International Scientific Conference: «TRANSBALTICA 2011», 5-6 травня 2011 р., Вільнюс;

– 15th International Conference: «TRANSPORT MEANS – 2011», 20 жовтня 2011 р., Каунас;

– Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні методи проектування, будівництва та експлуатації систем водовідводу на автомобільних дорогах», 1-2 березня 2012 р., Київ;

– Международная научно-практическая конференция с участием студентов и молодых учених: «Современные компьютерно-инновационные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов», 1-4 листопада 2012 р.      , Харків;

– Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні методи і технології проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд на автомобільних дорогах», 4-5 квітня 2013 р., Київ;

– ІІІ міжнародна науково-практична конференція: «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху», 16-17 квітня 2013 р., Харків;

– 8th International Scientific Conference: «TRANSBALTICA 2013», 9-10 травня, 2013 р., Вільнюс;

– Міжнародна науково-технічна конференція: «Сучасні технології будівництва та експлуатації автомобільних доріг», 14-16 листопада 2013 р., Харків;

– І міжнародний науково-практичний конгрес: «Міське середовище – ХХІ сторіччя» «Архітектура. Будівництво. Дизайн» , 10-14 лютого 2014 р., Київ;

– 17th Conference for Junior Researchers: «Science – Future of Lithuania» Transport Engineering And Management, 8 травня 2014 р., Вільнюс;

– ІІІ міжнародна науково-технічна конференція: «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», 29 травня – 1 червня
2014 р., Луцьк;

– 9th International Scientific Conference: «Transbaltica 2015», 8-9 травня,
2015 р., Вільнюс;

– Международная научно-практическая конференция: «Современные геоинформационные и компьютерно-инновационные технологии дорожной отрасли, аэродромного строительства и землеустройства», 26-27 травня
2016 р., Харків;

– Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасні технології будівництва та експлуатації автомобільних доріг», 4–5 листопада 2016 р., Харків;

– International research and practice conference: «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences», 27–28 December 2017, Radom, Republic of Poland;

– Всеукраїнська науково-методична конференція: «Компетентністний підхід в освіті та професійній діяльності» , 19–20 квітня 2018 р., Харків;

– International research and practical conference: «The development of technical sciences: problems and solutions», 27–28 April 2018, Brno, Czech Republic;

– Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція: «Мости, тунелі, дороги: стан, проблеми утримання та перспективи підвищення довговічності», 25-26 травня 2018 р., Харків;

– Международная юбилейная научно-техническая конференция, посвященная 90-летию Белорусской дорожной науки: «Автомобильные дороги: безопасность и надежность», 22–23 ноября 2018 г., Минск;

– IV Міжнародна науково-практична конференція: «Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи»,
26–27 листопада 2019 р., Харків;

– І Міжнародна науково-технічна конференція: «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації», 15 листопада 2019 р., Харків;

– Всеукраїнська науково-методична інтернет конференція: «Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти»,
14 листопада 2019 р., Харків;

– Науково-практична інтернет-конференція: «Управління земельними ресурсами в умовах проведення децентралізації та диджиталізації»,
23 вересня 2020 р., Харків;

– Всеукраїнська науково-методична конференція: «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 22 жовтня 2020 р., Харків;

– ІІ Міжнародна науково-технічна конференція: «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації», 11-12 листопада 2021 р., Харків;

– Науково-методична інтернет конференція: «Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти», 25 листопада 2021 р., Харків;

– Всеукраїнська науково-практична конференція: «Інтеграційні процеси у галузі землеустрою та геодезії: проблеми, досягнення, перспективи», 16 грудня 2021 р., Львів

Участь у НДР:

З 2010 р. по 2011 р., договір № 115/37-38-09 (номер держреєстрації 0109U007621) «Провести дослідження та розробити методику розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість», замовник – Державна служба автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – інженер.

З 2011 р. по 2012 р., договір № 58/37-41-11 (номер держреєстрації 0111U003855) «Провести дослідження і розробити методику розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетону», замовник – Державна служба автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – молодший науковий співробітник.

З 2012 р. по 2014 р., договір № 66/37-50-12 (номер держреєстрації 0112U004743) «Переробити, доповнити та привести у відповідність до сучасних нормативних вимог альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – молодший науковий співробітник.

З 2014 р. по 2015 р., договір № 16/37-55-14 (номер держреєстрації 0114U002834) «Провести дослідження щодо оцінки міцністних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу з використанням методів неруйнівного контролю та розробити методичні рекомендації щодо проведення випробувань і обробки отриманих даних та відповідну розрахунково-аналітичну систему», замовник – Державне агенство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – молодший науковий співробітник.

З 2014 р. по 2016 р., договір № 168/37-57-14 (номер держреєстрації 0114U006440) «Провести дослідження та розробити альбом типових конструкцій нежорстких дорожніх одягів для доріг І-ІІ категорій на навантаження 130 кН», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – молодший науковий співробітник.

З 2017 р. по 2018 р., договір № 7/24-46-17/37-25-17 (номер держреєстрації 0117U003781C) «Провести дослідження та розробити конструкції підсилення дорожнього одягу за критерієм тріщиностійкості», замовник – Національний транспортний університет, посада – старший науковий співробітник.

З 2017 р. по 2019 р., договір № 47/37-24-17 (номер держреєстрації 0117U003624) «Провести дослідження і розробити довідник кліматичних характеристик та кліматичного районування території України для розрахунку нежорсткого дорожнього одягу», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник, відповідальний виконавець.

З 2018 р. по 2019 р., договір № 67/37-26-18 (номер держреєстрації 0118U000695) «Провести дослідження та розробити методичні рекомендації з проектування нежорсткого дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник.

З 2019 р. по 2020 р., договір № 42/37-28-19 (номер держреєстрації 0119U101466) «Виконати аналіз та розробити національний стандарт щодо виконання геодезичних розбивочних робіт і геодезичного контролю при спорудженні об'єктів дорожнього будівництва», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник, відповідальний виконавець.

З 2020 р. по 2021 р., договір № 65/37-01-20 (номер держреєстрації 0120U103065) «Провести дослідження та розробити національний стандарт щодо проектування земляного полотна автомобільних доріг», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник, відповідальний виконавець.

З серпня 2021 р. по теперішній час, договір 75/37-02-21 (номер держреєстрації 0121U112702) «Провести дослідження та розробити посібник до національного стандарту щодо виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві», замовник – Державне агентство автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР), посада – старший науковий співробітник, відповідальний виконавець.

Є співавтором розробки нормативних документів, методик та методичних рекомендацій:

– М 218-02071168-681:2011 Методика розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість;

– М 02071168-708:2012 Методика розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетону;

– Альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б;

– МР В.2.3-02071168-856:2015 Методичні рекомендації щодо проведення випробувань міцністних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу із використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних;

– АД А.2.4-37641918-004:2016 Альбом типових конструкцій нежорстких дорожніх одягів для доріг І – ІІ категорій на навантаження 130 кН;

– Довідник № 1 Розрахункових характеристик ґрунтів, матеріалів покриття і основи дорожнього одягу та навантажень від транспортних засобів;

– АД 2.4-37641918-007:2018 Альбом типових конструкцій дорожнього одягу з шарами підсилення підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості;

– МР В.2.3-37641918-905:2019 Методичні рекомендації з проектування нежорсткого дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1;

– Довідник № 5 Кліматичні характеристики та кліматичне районування території України для розрахунку нежорсткого дорожнього одягу.

– ДСТУ 9154:2021 Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах:

2020 р., Пхиденко Анатолій Леонідович, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 19 «Архітектур а та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», Механічний дилатометр для визначення чисельного значення температурного коефіцієнта лінійного розширення асфальтобетону в діапазоні плюсових температур, Диплом переможця І ступеня.

Стажування та підвищення кваліфікації:

1. Навчався на тематичних курсах підвищення кваліфікації у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за програмою «Молодий викладач» (15.10.2009 р – 18.03.2010 р).

2. 02.12.2011 р. отримав сертифікат по закінченню навчального курсу «Проектирование автомобильных дорог в системе CREDO Дороги», що проходив у м. Мінськ (Республіка Білорусь).

3. 20.06.2012 р. отримав сертифікат, що надає право проводити навчання з роботи у системах CREDO з напрямку «Проектування доріг».

4. Навчався на тематичних курсах підвищення кваліфікації у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за програмою «Метод скінченних елементів» (19.10.1012 р – 12.06.2014 р.).

5. У період з 15.09.2017 р. по 15.03.018 р. стажувався у ДП «Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики» за темою «Поглиблення знань щодо використання сучасного програмного забезпечення для обробки геодезичних даних та набуття досвіду щодо формування у студентів практичних навичок роботи з картою».

6. У період з 09.11.2020 р. по 16.11.2020 р. відвідував онлайн-вебінар Міжнародне підвищення кваліфікації у м. Люблін (Республіка Польща) на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи moodle».

7. У період з 14.12.2020 р. по 21.12.2020 р. відвідував онлайн-вебінар Міжнародне підвищення кваліфікації у м. Люблін (Республіка Польща) на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи google meet, google classroom».

8. У період з 30.01.2021 р. по 20.02.2021 р. пройшов навчання на курсі «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» – проведений експертами з України та Німеччини, викладачами і співробітниками ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

9. 14.09.2021 успішно закінчив навчання об’ємом 60 годин (2 кредити ЄКТС) на курсі «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» – професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу та розвитку академічної доброчесності, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

10. 15.09.2021 успішно закінчив навчання об’ємом 60 годин (2 кредити ЄКТС) на курсі «Медіаграмотність для освітян» – професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань медіа грамотності, ефективного планування освітнього процесу, впровадження новітніх технологій у навчанні для подальшого розвитку української освіти, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

11. Пройшов курс навчання «On Being a Scientist Course» наданий співробітниками Europeaan Academy of Sciences and Research об’ємом 10 год.

12. 02.02.2022 пройшов курс «Академічна доброчесність в університеті» в обсязі 0.1 кредит ЄКТС.

Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях:

1. Член Всеукраїнської  громадської організації «Спілка землевпорядників України».

2. Член Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» (International Educators and Scholars Foundation, IESF).

Нагородження:

1. Подякою ректора ХНАДУ за активну участь в Автопробігу ХНАДУ-2010 (Харків – Охтирка – Миргород – Лубни – Черкаси – Кременчук – Харків) «Молодь за безпеку дорожнього руху» у 2010 році.

2. Грамотою ректора ХНАДУ «З нагоди святкування Дня науки та за багаторічну плідну роботу» у 2016 році.

3. Подякою ректора ХНАДУ «За сумлінну працю, особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника» у 2017 році.

4. Грамотою ректора ХНАДУ «За багаторічну та сумлінну працю та з нагоди святкування Дня автомобіліста і дорожника» у 2018 році.

5. Почесною грамотою Адміністрації Київського району Харківської міської ради «За трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди Дня науки» у 2018 році.

6. Подякою Харківського міського голови «За сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня науки» у 2019 році.

7. Нагороджений іменною стипендією облдержадміністрації Харківської області ім. Г.Ф. Проскури для обдарованих молодих науковців (травень 2021 – травень 2022 рр.)

Основні напрями наукової діяльності та наукові інтереси охоплюють проблеми: інженерно-геодезичних вишукувань автомобільних доріг, конструювання та розрахунку нежорстких дорожніх одягів, методів цифрового моделювання місцевості.

Читає курси лекцій та проводить практичні/лабораторні заняття з дисциплін:

«Інженерна геодезія», «Топографія», «Методи моделювання та оптимізації в геодезії».