Мусієнко Ігор Володимирович (1975)

Кандидат технічних наук, доцент

+38(050)753-08-85    

 

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Академія

 

У 1998 році здобув вищу освіту у Харківському національному автомобільно- дорожньому університеті за спеціальністю «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг і аеродромів».

Після закінчення аспірантури у Харківському національному автомобільно- дорожньому університеті захистив дисертаційну роботу за темою «Довгострокове прогнозування розрахункових навантажень на автомобільних дорогах» на здобуття ступеню кандидат технічних наук у 2004 році за спеціальністю 05.22.01 - транспортні системи.

У 2008 році на підставі рішення атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

З 2001 по 2004 рр. - працював інженером на кафедрі вишукувань і проектування автомобільних доріг ХНАДУ.

З 2003 р до теперішнього часу викладач кафедри вишукувань і проектування автомобільних доріг ХНАДУ (з 2010 року кафедри вишукувань та проектування доріг і аеродромів, з 2017 року кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою).

З 2005 по 2011 рр. - заступник декана факультету довузівської підготовки ХНАДУ.

З 2011 по 2013 рр. - заступник директора Центру професійно-технічної та доуніверситетської підготовки ХНАДУ.

Відповідальний на кафедрі за:– виставковий комплекс;– втілення САПР у навчальний процес;– спостереження за деформаціями гуртожитку №5;– нормо контроль при дипломному проектуванні;– цивільний захист;– студентську групу у якості куратора.

За весь період наукової діяльності опубліковано: 1 навчальний посібник; 3 конспекти лекцій; 66 – статей, у тому числі: 26 – фахові видання, 3 – зарубіжні видання, 1 – у науковометричних базах SCOPUS; 10  методичних вказівок.

Участь у конференціях:
– Всеукраїнська науково-методична Інтернет конференція «Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти», Харків, 2019;
– Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція "Мости, тунелі і дороги: стан, проблеми утримання та перспективи підвищення довговічності", Харків, 2018;
– Всеукраїнська науково-практична конференція, "Сучасні технології будівництва та експлуатації автомобільних доріг", Харків, 2016;
– Всеукраїнська науково-методична конференція, "Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців", Харків:, 2016;
– Международная научно-практическая конференция «Современные геоинформационные и компьютерно-инновационные технологии дорожной отрасли, аэродромного строительства и землеустройства», Харьков, 2016;
– Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інформаційні технології та землеустрій в управлінні територіальним розвитком», Полтава, 2016;
– 9th International Scientific Conference, Transbaltica Vilnius, 2015;
– Міжнародна науково-практична конференція "Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті", Харків, 2015;
– Міжнародна науково-практична  конференція "Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів", Харків, 2014;
– 17th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT, Vilnius, 2014;
– Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи і технології проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд на автомобільних дорогах», Київ, 2013;
– 8th International Scientific Conference «Transbaltica 2013», Vilnus, 2013;
– Международная научно-практическая конференция с участием студентов и молодых учёных: «Современные компьютерно-инновационные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов»,Харьков, 2012;
– Международная научно-практическая конференция «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе», Пермь, 2012;
– Международная научно-практическая конференция "Транспортные системы мегаполисов. Проблемы и пути решения", Харьков, 2011;
– Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення безпеки та комфорту дорожнього руху: проблеми та шляхи вирішення», Харків, 2011;
– Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Применение современных технологий в строительном производстве», Пермь, 2011;
– Міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена 80-річчю ХНАДУ та дорожньо-будівельному факультету "Проектування, будівництво і експлуатація нежорстких дорожніх одягів", Харків, 2010;
– Всеукраїнська науково - методична конференція "Проблеми забезпечення якості державної атестації випускників ВНЗ-фахівців дорожньо-транспортної галузі в умовах ступеневої освіти", Харків, 2010;
– Международная научно-практическая конференция «Эффективные материалы, технологии, машины и оборудование для строительства и эксплуатации современных транспортных сооружений», Белгород, 2009;
– Всеукраїнська науково-методична конференція "Стан, досягнення та перспективи вдосконалення підготовки фахівців автомобільної галузі України", Харків, 2009;
– Международная научно-техническая конференция молодых учёных и аспирантов «Современные технологии строительства и эксплуатации автомобильных дорог», Харьков, 2008;
– Международная научно-практическая конференция «Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии», Белгород, 2007;
– Международная научно-практическая Интернет – конференция «Современные методы строительства автомобильных дорог и обеспечение безопасности движения», Белгород, 2007;
– Международная научно-техническая конференция «Современные технологии и материалы в дорожном хозяйстве», Харьков, 2006;
– Міжнародна науково – технічна конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньо – будівельного комплексу України», Київ, 2004;
– Конференція «Сталий розвиток гірничо – металургійної промисловості», Кривий Ріг, 2004;
– Международная научная конференция «Опыт и проблемы современного развития дорожного комплекса Украины на этапе вхождения в Европейское сообщество», Харьков, 2002;
– Международная научная конференция «Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство на рубеже 3- го тысячелетия», Харьков, 2000.

Участь у НДР:
– з 2004 року по теперішній час «Спостереження за деформаціями будівлі гуртожитку № 5 геодезичними методами», замовник - ХНАДУ; відповідальний виконавець.

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах:- 2019, Павленко Д.В., Всеукраїнський студентський конкурс наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт. Секція: Постійні пристрої на автомобільних дорогах», «Автоматизація розрахунку нежорстких дорожніх одягів на морозостійкість», І місце на ІІ етапі.

Куратор групи ДГ-21-19.

Стажування:
– грудень 2011, м. Мінськ, робота з програмними продуктами КРЕДО;
– березень 2012, м. Харків, IT Essentials: PC Hardware and Software;
– 20.06.212, м. Харків, Сертификат удостоверяет, что Мусиенко И.В. (ХНАДУ, г. Харьков) имеет право проводить обучение с системами CREDO по направлением: геодезия, проектирование генеральных планов, проектирование дорог, моделирование ЦММ;
– грудень 2012, м. Харків, дистанційний курс «Проектирование автомобильных дорог с использованием программных продуктов CREDO», сертифікат №770000181;
– квітень 2013, м. Харків, дистанційний курс «Программные продукты CREDO для кадастровых инженеров», сертифікат №770000460;
– 14.11.2011-03.10.2014 рр., м. Харків, Комп’ютерна академія «Шаг», спеціальність «Розробка програмного забезпечення», Диплом КН-015648;
– 2016-2017 рр., м. Харків, Луганський національний аграрний університет, здобув кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Геодезія і землеустрій», професійна кваліфікація – інженер з геодезії і землеустрою, С17№093612.

Нагородження:
– Подяка від дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» з нагоди професійного свята «Дня дорожника та автомобіліста» за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для дорожньо-будівельної галузі України та плідну науково-педагогічну діяльність, 25.10.2020 р;
– Подяка від ХНАДУ за багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, плідну науково-педагогічну діяльність та за підсумками 2006-2007 навчального року.

Основні напрями наукової діяльності. Наукові інтереси:
– довгострокове прогнозування великих складних систем;
– методи вишукування та проектування автомобільних доріг.

Читає курси лекцій та проводить практичні/лабораторні заняття з дисциплін:
«Геодезія», «Системний аналіз та теорія систем», «Вишукування та проектування автомобільних доріг та аеродромів», «ГІС інженерних мереж та комп’ютерні технології при геодезичних роботах», «Інфраструктура геопросторових даних», «GPS-технології та електронні геодезичні прилади».