Механізм формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача регламентуються:

Індивідуальна освітня траєкторія реалізується через:

 • вибіркові компоненти освітньої програми, обсяг яких складає 26,7 % від загального обсягу кредитів ECTS ОП, зокрема 8,9 % освітніх компонентів циклу загальної підготовки, 17,8 % освітніх компонентів циклу професійної підготовки;
 • навчальний план;
 • індивідуальний навчальний план здобувача.    

З 2021 року ХНАДУ запроваджує повноцінну автоматизовану систему вибору освітніх компонент, яка, на відміну від «блокової» системи, передбачає індивідуальний вибір, формування «віртуальних груп», гнучкий розклад занять.

Вибіркові освітні компоненти розміщені на офіційному сайті ХНАДУ в «Каталозі вибіркових дисциплін», який складається з каталогу освітніх компонент загальної підготовки, та каталогу дисциплін професійної підготовки на осінній і весняний семестри. Вибір освітніх компонент реалізується через анкетування здобувачів на «Навчальному сайті ХНАДУ» (платформа Moodle).    

Структура вибіркової частини навчальних планів:

 • дисципліни вільного вибору здобувача;
 • цикл дисциплін загальної підготовки (2 дисципліни обсягом 4 кредити ЄКТС кожна) – 8 кредитів ЄКТС.
 • цикл дисциплін професійної підготовки (4 дисципліни обсягом 4 кредити ЄКТС кожна) – 16 кредитів ЄКТС.

Каталог вибіркових дисциплін наведено за посиланням.

Опитування щодо вибіркових дисциплін відбувається на навчальному сайті ХНАДУ.    

Особливості вибору дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки:

1. Дисципліни загальної підготовки:

 • єдиний загальноуніверситетський перелік (каталог);
 • вивчаються виключно у другому семестрі;
 • здобувачі здійснюють індивідуальний вибір;
 • опитування щодо вибору здійснює навчальний відділ протягом першого семестру (у жовтні);
 • за результатами вибору навчальний відділ формує віртуальні загальноуніверситетські групи;
 • студенти вивчають такі дисципліни не у своїх академічних групах, а у віртуальних групах, сформованих за конкретними вибірковими дисциплінами.

2. Дисципліни професійної підготовки:

 • єдиний загальноуніверситетський перелік (каталог);
 • вивчаються у першому та другому семестрі;
 • здобувачі здійснюють груповий вибір (вибір більшості);
 • опитування щодо вибору, за відповідною освітньою програмою, здійснює випускова кафедра протягом випускної кампанії магістрів (у липні та серпні);
 • студенти вивчають такі дисципліни у своїх академічних групах;
 • якщо студент не погоджується з вибором більшості, він має право вивчати будь-яку іншу дисципліну із загальноуніверситетського каталогу, за погодженням з деканатом. При цьому деканат доводить до відома студента, що вивчення такої дисципліни буде здійснюватися індивідуально. Складання окремого розкладу занять, у таких випадках, не передбачається.    

Покрокові інструкції для здобувачів щодо проходження процедури вибору освітніх компонент наведені нижче за посиланням.

 

Право на визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті поширюється на здобувачів вищої освіти усіх рівнів за наявності документів, що підтверджують результати навчання у неформальній освіті, які корелюють за змістом з навчальною дисципліною або змістовним модулем освітньої програми та за результатами перевірки відповідності результатів навчання, здобутих у неформальній освіті.    

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальної освіті, регламентується:

Національний форум органів студентських самоврядувань   

Організатор: Державний податковий університет за підтримки Міністерства фінансів України.

Захід, організований лідерами студентського парламенту ДПУ у співпраці з Громадською організацією «Українська асоціація студентів» (ГО «УАС»), об’єднав представників органів студентського самоврядування з понад п'ятдесяти закладів вищої освіти, поважних гостей із вищих органів державної влади та адміністрації навчального закладу для обміну думками й досвідом щодо актуальних питань розвитку студентського самоврядування.

Протягом дня здобувачі та лідери студентського самоврядування активно працювали на тематичних майданчиках, де були представлені наступні теми для обговорення:

 • «Сучасний стан правового регулювання студентського самоврядування в Україні»;
 • «Імплементація іноземного досвіду студентського самоврядування у вітчизняну практику»;
 • «Проблеми фінансування органів студентського самоврядування»;
 • «Роль студентського самоврядування у забезпеченні якості освіти в умовах воєнного стану»;
 • «Взаємодія студентського самоврядування з адміністрацією ЗВО та органами влади»;
 • «Ризики та перспективи студентського самоврядування в умовах онлайн-формату навчання».

Зміст: обговорення актуальних питань у змішаному форматі щодо розвитку студентського самоврядування, виявлення проблем його органів управління та формування шляхів їх вирішення, а також обміну досвідом та пошуку нових партнерів для подальшої співпраці.

Термін: 11-12 травня 2023 року

ДГ-31-20: Корж Тетяна, Пархомович АнтонФедотікова АнастасіяСухова Валерія, Краснопольська Софія, Мирошник Денис

ДГ-51-22: Батилін Станіслав

Міжнародний онлайн-навчальний курс "Digital learning" 

Організатор: Технічний університет Дрездена та Німецька служба академічних обмінів.

Навчальний онлайн-курс "Цифрове навчання" розроблено командою проекту ТУД в рамках Міжнародного проекту "Створення німецько-української університетської мережі для забезпечення успішної освіти в українських університетах під час війни та кризи" та за підтримки Німецької служби академічних обмінів у рамках програми фінансування "Українське навчання: Забезпечення академічної успішності під час кризи, 2022".

Зміст: онлайн-навчальний курс "Digital learning" організовано як частину неформальної освіти та спрямовано на вдосконалення навичок у сфері цифрового навчання. 

Тривалість навчання/обсяг: 90 годин 

Термін навчання: жовтень - грудень 2022

Богданов Микита (ДГ-61-21), Чабанов Ігор (ДГ-42-19), Пархомович Антон (ДГ-31-20), Батилін Станіслав (ДГ-51-22), Шангіна Анна (ДГ-51-22), Федотікова Анастасія (ДГ-31-20), Федотікова Вікторія (ДГ-31-20), Сухова Валерія (ДГ-31-20)

к.т.н., доц. Дорожко Є.В.

Онлайн-курс "Éléments de Géomatique".

Саме в цій перспективі цей курс пропонує розвивати фундаментальні елементи геоматики, описуючи ключові області, якими є: геодезичні прив'язки, методи отримання геоданих, топографія, розташування супутника, моделювання та відображення землі.

Цей курс пропонується майбутнім інженерам та архітекторам, які використовують геодані для виконання проектів планування, будівництва, управління навколишнім середовищем, транспорту та розвитку території. Тому в цих сферах доступ до просторових довідкових даних, а також знання джерел інформації та їх якості є важливими для здійснення проектів.

Організатор: Федеральна політехнічна школа Лозанни (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Швейцарія.

Мова: французька, англійська.

к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.т.н., доц. Наливайко Т.А., ас. Гунько І.С.

ст. гр. ДГ: Доброскок С.М., Маслов Д.О., Скубаков М.Д.Савченко А.В., Бєлов О.О., Брумм Д.В., Вірченко Ю.О., Гаврилюк М.О., Макиєнко Д.Ю., Чабанов І.О., Чуб Д.П.

Онлайн-курс "Introduction to GIS Mapping".

У першому курсі комплексу "Спеціалізації ГІС, картографування та просторовий аналіз" розповідається, що таке ГІС, як самостійно розпочати роботу з програмним забезпеченням, як знайти в реальному світі задані об'єкти, як вони можуть бути представлені на карті, як фіксується місцеположення, використовуючи координати, і як можна зробити двовимірну карту з тривимірної Землі. У курсовому проекті створюються власні дані ГІС, відстежуючи географічні об’єкти за супутниковим зображенням для розташування та теми на вибір.

Цей курс дає міцну основу з картографування та ГІС. Курс включає як практичне навчання програмному забезпеченню, так і пояснення концепцій, які потрібно знати, щоб приймати зважені рішення. 

Організатор: Торонтський Університет (University of Toronto), Канада.

Мова: англійська.

ст. гр. ДГ-31-19: Маслов Д.О.

Онлайн-курс "Autodesk Certified Professional: AutoCAD for Design and Drafting Exam Prep".

Цей онлайн-курс від Autodesk пропонує огляд навичок у роботі з Autodesk Certified Professional: AutoCAD for Design and Drafting.

Під час курсу набувають навичок створення об’єктів малювання, керуванння шарами, застосування об’єктних знімків та роботи з системою координат користувача. Також отримують розуміння іспитових тем, таких як макети та вікна перегляду, вихідні формати та керування малюнками.

Організатор: Autodesk.

Мова: англійська.

ст. гр. ДГ-32-19: Махонін А.О., Олексюк М.Г., Богдашин Д.І., Левун В.Ю.

Онлайн-курс "Introduction to Mechanical Engineering Design and Manufacturing with Fusion 360".

Цей онлайн-курс від Autodesk досліджує процес проектування для виробництва та показує, як перевіряти моделі та створювати G-код, мову програмування, необхідну для інструктування.

Набуті навички:

 • уміння проектування до процесу виробництва, який використовується для передачі цифрової моделі до фізичної частини за допомогою програмування з ЧПУ.
 • уміння використовувати набір інструментів, доступний у Fusion 360.
 • знання та навички в Fusion 360, застосовуючи робочі процеси проектування та виробництва, щоб перетворити цифрові деталі в фізичні прототипи.

Організатор: Autodesk.

Мова: англійська.

ст. гр. ДГ-32-19: Чабанов І.О., Макієнко Д.О.