УВАГА! Кваліфікаційний іспит!

Графік проведення державного кваліфікаційного іспиту освітнього рівня «бакалавр»
                   спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

З метою виконання наказу № 37 від 20 квітня 2022 року Кваліфікаційний іспит повинен бути проведений в термін з 20.06.2022 р по 26.06.2022 р.

Замість використання прямого посилання (https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=3059) на сторінку «Кваліфікаційний екзамен» можна переходити туди вручну:

Навчальний сайт ХНАДУ (https://dl2022.khadi.kharkov.ua) → Дорожньо-будівельний факультет → Будівництва та експлуатації автомобільних доріг ім. О.К. Біруля → Дипломне проектування (бакалавр) → посилання на конференцію в BigBlueButton