• Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво     
  • Спеціальність - 192 Будівництво та цивільна інженерія

Підготовка здобувачів відбувається за освітньо-професійними програмами:

за освітніми ступенями:

  • Бакалавр – освітньо-професійна програма: Автомобільні дороги та аеродроми;
  • Магістр – освітньо-професійна програма: Автомобільні   дороги  та  аеродроми;
  • Доктор філософії – освітньо-наукова програма: Будівництво та цивільна інженерія.

   Ви отримаєте знання у таких сферах:

- будівництва та експлуатації автомобільних доріг та споруд на них;

- розробки нових технологій будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів;

- використання сучасних і розробки нових екологічно чистих технологій в будівництві;

- аеродромного будівництва та експлуатації злітних смуг;

- проведення будівельно-технічної експертизи;

- оцінки безпеки руху і розробки методів організації руху на автомобільних дорогах    

     Можливості працевлаштування:

на керівних посадах в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України та його структурних підрозділах в різних регіонах; департаментах шляхового господарства місцевих органів виконавчої влади; державних і приватних будівельно-експлуатаційних компаніях; профільних навчальних закладах; центрах сертифікації  будівельних матеріалів і випробувальних лабораторіях; проектних і науково-дослідних інститутах; приватними підприємцями з надання консультативних послуг за спеціальністю.

Теоретично-практична підготовка забезпечує можливості подальшої самоосвіти, підвищення кваліфікації і отримання сертифікатів будівельних експертів та інженерів-консультантів, навчання в аспірантурі, докторантурі і отримання наукових ступенів доктора філософії та доктора технічних наук. 

Детальна інформація...