• Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво   
  • Спеціальність - 193 Геодезія та землеустрій

Підготовка здобувачів відбувається за освітньо-професійними програмами:

за освітніми ступенями:

  • Молодший бакалавр - освітньо-професійна програма:  Геодезія та землеустрій; 
  • Бакалавр – освітньо-професійна програма:  Геодезія та землеустрій;
  • Магістр – освітньо-професійна програма:  Інженерна геодезія.

У нас Ви навчитеся виконувати роботи із:

- землеустрою та земельного кадастру;

- геодезичної зйомки із застосуванням електронних геодезичних приладів та безпілотних літальних апаратів;

- нормативної та експертної грошової оцінки земель;

- геодезичний супровід будівництва автомобільних доріг, промислових та цивільних споруд;

- землевпорядного вишукування та проектування;

- геодезичного моніторингу і контролю в будівництві.   

Профіль роботи фахівця:

- кадастровий реєстратор;

- фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу;

- консалтингові послуги з питань комерційної діяльності в сфері геодезії та землеустрою;

- консультант з маркетингу (ринок землі та нерухомості);

- робота з геоінформаційними системами;

- геодезична зйомка та геодезичні роботи в дорожньому та цивільному будівництві;

- розробка генеральних планів населених пунктів;

- розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- розробка проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Можливості працевлаштування:

державні топографо-геодезичні та картографічні підприємства; державні інститути землеустрою; територіальні органи Держгеокадастру; підприємства транспортного будівництва; відділи архітектури і містобудування; будівельні, геологорозвідувальні, вишукувальні та проектні організації; геодезичні підприємства державної та приватної форм власності; місцеві органи виконавчої влади.     

   

 Детальна інформація ...