Кафедра ЮНЕСКО "Екологічно чисті технології"

Кафедра створена в 1992 році. У 2000 році вона отримала статус «кафедри ЮНЕСКО».

Роботи за всіма напрямками проводяться в атестованих лабораторіях.

Кафедру очолює доктор технічних наук, проф. Внукова Наталія Володимирівна.

У складі кафедри - 4 лабораторії, в яких працюють 30 фахівців, в тому числі 2 академіки НАН України, 5 докторів та 9 кандидатів наук.

Основний напрямок наукових досліджень:

1. Екологічна безпека функціонування автотранспортних комплексів у промислово розвинених районах.

2. Вплив автотранспортного комплексу (АТК) на навколишнє середовище:

  • екологічний аудит;
  • ОВНС;
  • оцінка екологічного ризику забруднення повітряного і водного середовища міст;
  • контроль безпеки та екологічної безпеки бетонних споруд водовідведення;
  • проблеми накопичення важких металів у придорожньому просторі.

3. Вирішення проблем екологічної безпеки АТК:

  • відновлення придорожнього простору;
  • утилізація автопокришок методом спалювання і піролізу з метою отримання енергії;
  • переробка вторинних полімерів і виробництво решіток і люків для колодязів поверхневого стоку, бордюрного каменю;
  • екологічний менеджмент рекреаційних ресурсів міських територій, програми екологічного оздоровлення водойм та водотоків;
  • видалення важких металів з біомасою придорожнього простору і отримання додаткової енергії.