КАФЕДРА ЮНЕСКО "ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ" 409

ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У 2000 році  отримано статус кафедра ЮНЕСКО "Екологічно чисті технології" (409)

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор  Наталія ВНУКОВА 

Функціонує  комплексна лабораторія міждисциплінарних досліджень. В  якої одночасно працюють до 30 долучених  професіоналів- експертів за інтегрованими напрямами, в тому числі академіки Національної Академії Наук України,  доктори наук та  доктори філософії з технічних та біологічних напрямів досліджень.

ОФІЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

кафедри ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (409) орієнтована на реалізацію великих програм I-V і здійснюється в рамках ініційованої ЮНЕСКО Всесвітньої програми міжуніверситетського співробітництва і академічної мобільності UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО. Реалізується в рамках програмної діяльності ЮНЕСКО, екологічної політики України та спрямована на розвиток інноваційних екологічно чистих технологій; розвиток екологічної освіти всіх верств населення, формування екологічної культури та базових екологічних знань. Цілі діяльності: розширення інноваційних тенденцій, що забезпечують вирішення екологічних проблем у всіх сферах людської діяльності.  

ПРОГРАМНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

кафедри ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (409): 1) організаційна, 2) освітня, 3) науково-дослідна 4) просвітницька, 5) культурна, 6) інформаційна і 7) проектна діяльність; 8) еко-інкубатори\школи 9) інтерактивні тренінги\семінари 10) між- і секторальне наукове спілкування та мобільність; 11) документообіг, 12) видавнича справа, 13) консультативно-аналітична діяльність.

ПРІОРИТЕТНІ СФЕРИ ІНТЕРЕСІВ

кафедри ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (409) міждисциплінарний статус кафедри забезпечує ефективне співробітництво з відповідними секторами ЮНЕСКО інституціями – партнерами Організації, вітчизняними і зарубіжними експертами в сфері компетенції кафедри в галузі експертизи, консультативної аналітики, оцінки впливу на довкілля (ОВД), біоетики та екологічної культури, інтерактивних практик навчання та інноваційних технологій освіти, вивчення новаторського досвіду, участь у виставках, семінарах, презентаціях; співпраця з науковими установами щодо впровадження інноваційних технологій; застосування Інтернет ресурсів, прогнозування попиту на інноваційну продукцію

ПРОЕКТНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

а) функціонування інформаційно-консультативного центру з метою задоволення наукових, технологічних і освітніх потреб суспільства і основного споживача освітніх послуг – здобувача вищої освіти;

б) експертна оцінка і вибір технологій, які включають аналіз екологічних, соціологічних, економічних, кліматично орієнтованих характеристик інноваційних проектів; 

в) вдосконалення навчальних програм, що забезпечують підвищення рівня екологічної освіти на основі використання досвіду передових зарубіжних закладів вищої освіти; 

г) підтримка впровадження принципів гендерної рівності при залученні жінок та дівчат до сфері науки та техніки; 

д) дослідження шляхів мінімізації техногенних і белігеративних впливів на природно-антропогенні ландшафти; 

е) стале функціонування екологічних мереж, 

а також підтримку функціонування Координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Україні, Міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО та їхніх інтернаціональних партнерів програм мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти.

МЕРЕЖА АСОЦІЙОВАНИХ ШКІЛ ЮНЕСКО

Кафедра підтримує Національну комісію України у справах ЮНЕСКО  та Світову організацію ЮНЕСКО у прагненні поширити Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО Побудова мирного та сталого майбутнього за допомогою перетворюючої освіти 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКСПРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. кліматорегулювання  та  зелений транспорт;

2.  розумні міста та енергосбереження;

3. екологічний аудит та стратегічна екологічна оцінка;

4. екологічний менеджмент рекреаційних ресурсів.