Абитуриенту

Приглашаем Вас на обучение по специальностям

Внешняя ссылка открывается в новом окнеДорожно-строительного факультета ХНАДУ.

Вы получите знания в таких сферах:

-  проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг, автомагістралей та споруд на них; оцінка безпеки руху і розробка засобів організації дорожнього руху; розробка та впровадження  нових екологічно чистих технологій будівництва та експлуатації доріг; експертиза та контроль якості виконання будівельних і ремонтних робіт;

-  проектування та будівництво мостових споруд, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд; обстеження і випробування штучних споруд;

- кліматичний менеджмент; екологічний контроль та управління; біобезпека та екологічний моніторинг; контроль та раціональне використання надр; менеджмент відходів та технології утилізації; біорізноманіття та митний фітоконтроль; стале управління водними ресурсами, охорона земель та атмосферного повітря.

Приемная комиссия

Контакты приемной комиссии:      Тел. +38 (057) 700-38-64  E - mail : abitur@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

Контакты для иностранных абитуриентов: Тел. + 380577003866 ; +380577073680.                                Факс + 380577003865                             E - mail : tgi@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

Дорожно-строительный факультет

осуществляет подготовку бакалавров и магистров по следующим специальностям:

192 "Строительство и гражданская инженерия"  ⇒
101 "Экология"  ⇒
193 "Геодезия и землеустройство"  ⇒

Перейти

Видеотур по факультету

Ответственный за работу с абитуриентами

доц., к.т.н. Костикова М. В. тел. +38 057-707-37-74 e-mail:  informatik@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

 

 

Дати прийому документів

ОКР бакалавр: 1 курс на основі повної загальної середньої освіти (випускники шкіл та училищ):

ОКР бакалавр: на основі ОКР молодшого спеціаліста (випускники технікумів або коледжів): 

ОКР магістр: