"Будівництво та цивільна інженерія"

Навчання за освітньою програмою  «Автомобільні дороги і аеродроми» дає можливість отримати знання у таких сферах:

 • будівництва та експлуатації автомобільних доріг, автомагістралей, автобанів та споруд на них;
 • аеродромного будівництва та експлуатації злітних смуг;
 • проведення експертизи ДТП;
 • оцінки безпеки руху і розробки методів організації руху на автомобільних дорогах;
 • розробки нових методів будівництва та експлуатації  доріг  та аеродромів;
 • використання існуючих і розробки нових екологічно чистих технологій;
 • менеджменту і маркетингу у будівництві.

Напрямки професійного спрямування: Автомобільні дороги, автобани та дороги міст; Аеродроми та аеропорти; Безпека дорожнього руху; Дорожньо-технічна експертиза 

 Можливості працевлаштування: проектні, науково-дослідні,будівельні та експлуатаційні організації та підприємства транспортного будівництва і дорожнього господарства, де можна працювати на посадах  інженерів і керівників підрозділів; підрозділи поліції, з'вязані з організацією і регулюванням дорожнього руху.

Теоретично-практична підготовка забезпечує можливості подальшої самоосвіти, підвищення кваліфікації, навчання в магістратурі, аспірантурі.

Навчання за освітньою програмою «Мости і транспортні тунелі» дає можливість отримати знання у таких сферах:

 • проектування, будівництва та експлуатації мостових споруд, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд;
 • обстеження і випробування інженерних споруд;
 • розробка маршрутів перевезення наднормативних вантажів на дорогах ;
 • реконструкції та експлуатації мостових споруд;
 • сучасних технологій та матеріалів для будівництва і  ремонту мостів і спеціальних споруд;
 • надійності мостових споруд і тунелів;
 • стандартизації та нормування технічних і технологічних процесів, контролю якості будівництва;
 • моделювання роботи несучих конструкцій транспортних споруд з використання комп’ютерних технологій.

 Напрямки професійного спрямування: Мости і транспортні тунелі; Інженерні спеціальні споруди в будівельній галузі

Попит на фахівців мостовиків значний не тільки у всіх регіонах України, але й за кордоном.

Ви навчитеся конструювати і правильно експлуатувати мостові споруди, транспортні тунелі, підземні споруди і станції метрополітену.Навчання за освітньою програмою «Мости і транспортні тунелі» дає можливість отримати знання у таких сферах:

 • проектування, будівництва та експлуатації мостових споруд, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд;
 • обстеження і випробування інженерних споруд;
 • розробка маршрутів перевезення наднормативних вантажів на дорогах ;
 • реконструкції та експлуатації мостових споруд;
 • сучасних технологій та матеріалів для будівництва і  ремонту мостів і спеціальних споруд;
 • надійності мостових споруд і тунелів;
 • стандартизації та нормування технічних і технологічних процесів, контролю якості будівництва;
 • моделювання роботи несучих конструкцій транспортних споруд з використання комп’ютерних технологій.

 Напрямки професійного спрямування: Мости і транспортні тунелі; Інженерні спеціальні споруди в будівельній галузі

Попит на фахівців мостовиків значний не тільки у всіх регіонах України, але й за кордоном.

Ви навчитеся конструювати і правильно експлуатувати мостові споруди, транспортні тунелі, підземні споруди і станції метрополітену. 

Докладніше

"Геодезія та землеустрій"

Навчання за освітньою програмою «Геодезія, картографія та землеустрій» дає можливість навчитися:

- виконувати роботи із:

 • землеустрою, земельного кадастру, інвентаризації земель та оцінки  їх вартості;
 • представляти інтереси дорожніх підприємств в земельній галузі;
 • землевпорядного вишукування та проектування.

  - виконувати проекти з:

 • землеустрою та кадастру;
 • територіального планування.

 - виконувати технічні роботи з:

 • інвентаризації земельної власності на території міст і населених міст і населених пунктів;
 • фотограмметрії та дистанційного зондування;
 • геодезичних розбивочних робіт;
 • математичної обробки геодезичних вимірів;
 • експертизи дорожнього сервісу.

Напрямки професійного спрямування: Геодезія та геоінформаційні технології; Землеустрій та земельний кадастр

Можливості працевлаштування: в структурних підрозділах Держземагенства України; органах державної влади та місцевого самоврядування; комерційних та госпрозрахункових підприємствах і організаціях дорожньої галузі, а також організаціях, що виконують землевпорядні, кадастрові, земельно-оціночні та геодезичні роботи.

"Екологія"

 Кафедра здійснює підготовкубакалаврів та магістрів  за спеціальністю 101 «Екологія»  галузь знань 10 Природничі науки

 Переваги навчання:

 • престижна професія;
 • поглиблена підготовка з іноземної мови;
 • можливе підвищення кваліфікації;
 • аспірантура, магістратура;
 • можливість закордонних наукових стажувань в провідних навчальних закладах Европи (Лодзинський технічний університет, Бранденбурзький технічний університет);
 • наявність філій кафедри в УкрНДІ екологічних проблем, інституті проблем машинобудування, КП "Харківкомуночиствод";
 • отримання сертифікату при захисті диплому іноземною мовою;
 • щорічна участь в науково-практичних конференціях та олімпіадах в різних містах України.

 Можливості працевлаштування: департамент екології та природних ресурсів; підрозділи екологічної інспекції; митні органи; екологічна прокуратура; аудиторські фірми; промислові підприємства; науково-дослідні установи.