Кафедра хімії та хімічної технології

Запрошуємо до навчання зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології в будівництві».

Перший (бакалаврський) рівень

Результатом навчання студентів є придбання комплексу знань та умінь:

• Базових уявлень про основні закономірності розвитку та сучасних досягнень у хімічних технологіях;

• Сучасних уявлень про перспективи виробництва хімічних матеріалів, що використовуються в будівництві;

• Здібності застосовувати основні фізико-хімічні методи аналізу та оцінки стану хіміко-технологічних систем;

• Здібності застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з технологічними об'єктами в промислових та лабораторних умовах, навички роботи з сучасною вимірювальною апаратурою;

• Знання та застосування на практиці принципів побудови екологічно чистих виробництв, розуміння соціальних та екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

• Сучасних уявлень про принципи моніторингу, оцінки впливу хімічних технологій на стан природного середовища та охорону живої природи.

 

Можливості працевлаштування

 Бакалавр з хімічних технологій та інженерії  може працювати хіміком, хіміком-технологом; технік-технолог, інженер-технолог, інженер-хімік, хімік-аналітик і фахівцем з радіаційної безпеки.

 

Необхідні наступні сертифікати Центру оцінювання якості освіти:

 

 • Українська мова (українська мова та література)
 • Математика
 • Іноземна мова або історія України або біологія або географія або фізика або хімія 

 

У наших випускниках зацікавлені:

 • провідні наукові установи України;
 • будь-які хіміко-технологічні підприємства;
 • підприємства із виробництва хімічних продуктів;
 • приладо- та машинобудівні фірми та підприємства;
 • навчальні вищі та професійно-технічні заклади;
 • підрозділи та підприємства з очищення виробничих стоків;
 • лабораторії екологічного контролю;
 • хімічні та аналітичні лабораторії;
 • підприємства та лабораторії із захисту від корозії.

To top