Наукова діяльність кафедри

Наукові напрямки

– Дослідження властивостей компонентів техногенно зміненого радіаційного фону.

– Дослідження закономірностей розчинення міді та її сплавів в розчинах різноманітного складу та розробка ресурсозберігаючих маловідходних технологій очистки стічних вод із вмістом важких металів.

Наукові з’вязки

– НТК «Інститут монокристалів» НАН України.

– ВАТ УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного.

– НТУ «ХПІ».

– НДІ хімії при НТУ ім. В.Н. Каразіна.

– Черновицький національний університет ім. Юрія Федьковича.