Наукова діяльність кафедри


Основні наукові напрямки

  • Дослідження властивостей компонентів техногенно зміненого радіаційного фону.
  • Дослідження закономірностей розчинення міді та її сплавів в розчинах різноманітного складу та розробка ресурсозберігаючих маловідходних технологій очистки стічних вод із вмістом важких металів.
  • Визначення техногенного впливу компонентів промислових відходів на навколишнє природне середовище. Дослідження процесів очищення промислових стічних вод, що включають регенерацію відпрацьованих розчинів та утилізацію їх цінних компонентів.

Наукові з’вязки

  • НТК «Інститут монокристалів» НАН України.
  • ВАТ УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного.
  • НТУ «ХПІ».
  • НДІ хімії при НТУ ім. В.Н. Каразіна.
  • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.