Навчальна робота кафедри


 

 

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР – освітньо-професійна програма: Хімічні технології в будівництві


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ