Навчальна робота кафедри


В даний час на кафедрі викладаються наступні дисципліни: 

1 курс:   

  • Хімія
  • Хімія з основами біогеохімії
  • Основи біогеохімії
  • Загальна та неорганічна хімія
  • Загально-екологічна навчальна практика

3 курс:

  • Радіоекологія і основи екотоксикології
  • Екологія людини

5 курс:

  • Ресурсозбереження при виробництві та безпека матеріалів на основі мінеральних в'яжучих