• Галузь знань – 10 Природничі науки     
  • Спеціальність - 101 Екологія

Підготовка здобувачів відбувається  за освітньо-професійними програмами:

за освітніми ступенями:

  • Молодший бакалавр -  освітньо-професійна програма: Екологія та рекреація
  • Бакалавр – освітньо-професійна програма: Екологія та охорона навколишнього середовища;
  • Магістр – освітньо-професійна програма: Екологічна безпека;
  • Доктор філософії – освітньо-наукова програма: Екологічна безпека.

       У нас здійснюють підготовку фахівців за напрямами:

- кліматичний менеджмент;

- екологічний контроль та моніторинг, біобезпека;

- менеджмент відходів та технології утилізації;

- управління природними ресурсами та їх охорона.

      За результатами навчання Ви зможете:

- розробляти екологічну документацію для підприємств;

- впроваджувати інноваційні технології та методи управління в сфері екобезпеки для промисловості та транспорту;

- організовувати системи екологічного моніторингу і контролю;

- проводити екологічний та енергетичний аудит підприємств, установ та організацій.

      Перспективи:

- диплом державного зразка, який ностріфікується за кордоном за напрямом «environmental sciences»; повна вища освіта;

- навчання за міжнародною грантовою програмою «Кліматичний менеджмент», участь у заходах ЮНЕСКО;

- закордонні стажування за програмою Erasmus+.

      Можливості працевлаштування:

структурні підрозділи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; контролюючі органи державної і місцевої влади; підприємства, які здійснюють розробку та затвердження екологічної документації; європейські організації з питань охорони довкілля

 

Детальна інформація ...